Chuyên Gia Huấn Luyện – Khi “Trách Nhiệm” cao hơn “Chức Danh”

Làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở các vị trí và đặc biệt trong vai trò quản lý nhân sự nhiều năm, bản thân tôi đã có nhiều trải nghiệm và một số thành tựu nhất định. Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, tôi luôn đặt cho mình những câu hỏi:
“Mục tiêu của tôi là gì? Tôi sẽ thực hiện mục tiêu đó bằng cách nào?”
“Đích đến cuối cùng tôi hướng đến là gì?”

“Một Nhà Quản Lý Nhân Sự Hoàn Hảo!”

Trải qua nhiều khó khăn, tôi đã tìm ra giải đáp những lời tự vấn đó. Tôi hiểu rằng, con người là một cá thể mang nhiều khiếm khuyết, một Nhà Huấn Luyện Nhân Sự cũng không ngoại lệ. Nhưng điều cốt lõi, chúng ta phải thừa nhận sự thiếu sót và thay là bản thân phải luôn rèn luyện, bổ khuyết cho những thiếu sót của mình nhằm hướng đến định mức của một Nhà Quản Lý Nhân Sự hoàn hảo.
Đó là cả một quá trình dài nỗ lực. Bước vào nghề, tôi không lúc nào không tự nhắc nhở phải trở thành một Chuyên Gia Huấn Luyện và Phát Triển Nguồn Nhân Sự xứng đáng với cái danh xưng của nó. Nghĩa là bản thân phải luôn rèn luyện, bổ khuyết cho những thiếu sót của mình nhằm hướng đến định mức của một nhà huấn luyện “hoàn hảo”.

– “Trách Nhiệm” – Câu trả lời cho sự “Hoàn Hảo”

Đó là sự hoàn hảo trong nhận thức trách nhiệm: Trách nhiệm trong lời nói, hành động và nhiệm vụ của mình. Sự nhận thức tốt về trách nhiệm đối với công việc và tập thể là chất xúc tác hiệu quả thúc đẩy bản thân phát triển hoàn thiện.
 
Đó là sự hoàn hảo trong tư duy chuyên môn: Tôi hiểu rằng cuộc sống là một quá trình trải nghiệm, tự học hỏi, đúc kết và rút kinh nghiệm cho bản thân. Là một nhà huấn luyện nhân sự việc tự trau dồi kiến thức chuyên môn, cọ sát thực tế lại càng đóng vai trò quan trọng. Nó là thước đo giá trị của bản thân mình.
“Tựu trung lại, hình ảnh của một Nhà Huấn Luyện và Phát Triển Nguồn Nhân Sự hoàn hảo phải là sự dung hòa giữa nhận thức trách nhiệm và kỹ năng chuyên môn”
Đây là hai tiêu chí tôi đặt ra không chỉ cho bản thân mình, mà còn đối với những cá nhân khác trong quá trình đào tạo của tôi ở bất kỳ công ty nào, là mục đích yêu cầu trọng yếu của các chương trình đào tạo và phát triển một đội ngũ nhân sự chất lượng đủ sức cạnh tranh với bất kỳ nguồn nhân sự nào trên thế giới.
Hãy luôn tự nhắc nhở bản thân: “bản thân chúng ta của ngày hôm nay phải hoàn thiện hơn chúng ta của ngày hôm qua!”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *